DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS

DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a pohybovú prípravu. Naším cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie. Všeobecnosť vnímame, ako dôležitý základ pre akékoľvek fyzické či mentálne zadanie v živote každého človeka. Snažíme sa tak tvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti, pre nás.

Lezenie, visenie, šplhanie, skákanie, balansovanie, padanie, plazenie, nosenie, hádzanie, chytanie, pohybové a úpolové hry, dynamické, statické ale aj silové, gymnastické a akrobatické prvky, zábava. Toto všetko sa snažíme rozvíjať s ohľadom na bezpečnostné zásady, postupnosť a primeranosť k aktuálnym možnostiam a schopnostiam žiakov našej prípravky.

Čo ponúkame:

  • osvojovanie základných a nadštandardných pohybových kompetencií, zábavnou a zaujímavou formou
  • skupinové tréningy 1-3x týždenne /60 min/
  • malý počet detí v skupinách

DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS
DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS DETSkÁ PRÍPRAVKA | SUPERKIDS
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.